Znak Politechniki Warszawskiej

Contact information

Accommodation Center

email address: centrum.kwaterunkowe@pw.edu.pl
tel. wew. 22 234 9882

Zespół Domów Studenckich

Deputy managers:

mgr Dorota Sobol
email address: dorota.sobol@pw.edu.pl
phone number: 22 234 4201

lic. Piotr Zadrożny
email address: piotr.zadrozny@pw.edu.pl
phone number: 22 234 4417