Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół Domów Studenckich

Jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, w skład której wchodzą domy studenckie zlokalizowane w Warszawie. 

Skład: 

Kierownik:

 mgr Judyta Guzikow - DS Bratniak-Muszelka (pokój administracyjny)

tel. wew. 22 234 4470

Judyta.guzikow@pw.edu.pl

Zastępca kierownik: 

mgr Dorota Sobol- DS Pineska-Tulipan (pokój administracyjny)

tel. wew. 22 234 4201

Dorota.sobol@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora:

 mgr Dawid Cieśla- DS Riviera pokój  nr 7

tel. wew. 22 234 9881

Dawid.ciesla@pw.edu.pl

Centrum Kwaterunkowe- Bank Miejsc:

Justyna Kranas- DS Riviera pokój nr 7

tel. wew. 22 234 9882

Justyna.kranas@pw.edu.pl