Znak Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Masz jakieś pytania dotyczące domu studenckiego?

Napisz do: 

Komisja domów studenckich: kds@samorzad.pw.edu.pl 

Masz jakieś pytania dotyczące kwaterunku?

Komisja Kwaterunkowa: kkw@samorzad.pw.edu.pl

 Wydziałowe Komisje Kwaterunkowe: https://sspw.pl/kwaterunek-kontakty/

Szukaj Nas również na facebooku: Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz na stronie internetowej.